Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenie: „Praca z dzieckiem krzywdzonym”

Miejsce szkolenia: Hotel Gościniec Horyzont, Trojaczkowice 43, 24-220 Niedrzwica Duża.

Terminy szkolenia: 

Gr. I: 15-16-17 czerwiec 2016 r.

Gr. II: 22-23-24 czerwiec 2016 r.

Gr. III: 29-30 czerwiec i 1 lipiec 2016 r.

 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników teoretycznej
i praktycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec dzieci.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Zjawisko krzywdzenia dzieci:
 • psychologiczne aspekty doświadczania przez dziecko przemocy w rodzinie,
 • reakcje na krzywdzenie dzieci.
 1. Diagnoza dzieci krzywdzonych:
 • rozpoznawanie sygnałów świadczących o doznawaniu przez dziecko przemocy w rodzinie.
 1. Dziecko w procedurach prawnych:
 • przygotowanie psychologiczne dziecka w różnym wieku do udziału w procedurach prawnych, np. w przesłuchaniu,
 • wspieranie dziecka w różnym wieku podczas udziału
  w procedurach prawnych, np. podczas przesłuchania – na co zwrócić uwagę, co mogę zrobić, gdy dziecko jest wtórnie krzywdzone przez osobę przesłuchującą.
 1. Pierwszy kontakt z dzieckiem krzywdzonym:
 • zasady pierwszego kontaktu z dzieckiem krzywdzonym,
 • rozmowa z dzieckiem diagnozująca doznawanie przez niego przemocy w rodzinie lub pokrzywdzenie innym przestępstwem

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli instytucji którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności do:

 • członkowie Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Lubelskim powstałej w ramach porozumienia z dnia 23 kwietnia 2015 roku – w pierwszej kolejności (informacja dot. porozumienia dostępna jest na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl),
 • jednostek organizacyjnych  pomocy  społecznej  oraz  specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania  i  wymiaru  sprawiedliwości,
 • ochrony zdrowia,
 • oświaty,
 • organizacji pozarządowych działających  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy
  w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) e-mailem na adres: info@epe.edu.pl,, faksem: tel. 81 534 35 50 lub pocztą na adres: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. ul. Północna 22a, 20-064 Lublin

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia oraz certyfikat.

 

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.

Adres: ul. Północna 22a, 20-064 Lublin

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi:

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 dni przed terminem realizacji szkolenia
każdej grupy szkoleniowej.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Konrad Baczkowski tel. 81 532 84 14

Pliki do pobrania:

karta zgłoszeniowa

Regulamin rekrutacji