Skip to content

Obywatelski Parlament Seniorów – wybory delegatów na II kadencję

Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w dniu 14 lipca br. przyjęło nowe Zasady powoływania delegatów w skład OPS na II kadencję. Wybory do OPS w niektórych województwach, w tym, w województwie lubelskim odbywać się będą na szczeblu regionalnym, tzn. formularze zgłoszeniowe do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów organizacje senioralne powinny przesyłać na adres:

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,

Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin,

tel. 81 528 76 37, e-mail: rops@lubelskie.pl

Liczba mandatów przypadająca na województwo lubelskie wynosi 24, po 6 mandatów dla następujących organizacji:

  • Uniwersytety Trzeciego Wieku – 6 delegatów
  • gminne/miejskie rady seniorów – 6 delegatów
  • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – 6 delegatów
  • inne organizacje senioralne – 6 delegatów.

Osoby rekomendowane przez ww. organizacje powinny wypełnić formularz zgłoszenia delegata do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów stanowiący Załącznik nr 1 do Zasad powoływania delegatów w skład OPS na II kadencję, opublikowany na stronie www.fundacjaoputw.pl, pt. arkusz akredytacyjny do OPS.

Formularz zgłoszenia delegata powinien być wypełniony elektronicznie oraz zawierać adres e-mail delegata nie będący jednocześnie adresem e-mail podmiotu delegującego. Wydrukowany i zawierający odręczny podpis kandydata formularz należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2016 roku na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie lub
w formie skanu na adres e-mail: rops@lubelskie.pl.

Delegaci powoływani są na okres kadencji trwającej 3 lata, pracują społecznie, ponosząc między innymi koszty dojazdu na posiedzenia Parlamentu.

Osoba do kontaktów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie: Katarzyna Krakowska, tel. 81 528 76 37, e-mail: katarzyna.krakowska.rops@gmail.com

 Pliki do pobrania:

arkusz akredytacyjny do OPS