Skip to content

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji społecznych projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.

Konieczność opracowania powyższego programu wynika z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005  r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.), zgodnie z którym samorząd województwa opracowuje projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Program stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.

Projekt programu został przygotowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy współudziale ekspertów zewnętrznych zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2016 p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 24 czerwca 2016 r.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi opiniami na temat projektu. Propozycje i uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: rops@lubelskie.pl  najpóźniej do 4 listopada 2016 r. wyłącznie za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag.

Formularz zgłaszania uwag

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020