Skip to content

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji społecznych projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

Konieczność opracowania powyższego programu wynika z art. 6. ust. 6 pkt 1 i  3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Projekt został przygotowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy współudziale ekspertów zewnętrznych zgodnie z Zarządzenie nr 15/2016 Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2016 r.  w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi opiniami na temat projektu. Propozycje i uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: rops@lubelskie.pl  najpóźniej do 15  października 2016 r. wyłącznie za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag.

Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

Formularz zgłaszania uwag