Skip to content

Ogłoszenie o naborze na specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu rozpoczyna rekrutację na specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
z terenu województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20120, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna „II stopień specjalizacji to profesjonalizm i skuteczność pracy socjalnej”.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, w ramach projektu pokrywane są koszty: udokumentowanej podróży, noclegu, materiałów dydaktycznych i podręczników, ubezpieczenia w zakresie następstw  nieszczęśliwych wypadków, opłaty egzaminacyjnej.

Rozpoczęcia szkolenia przewidziane jest na grudzień 2016 r.

Miejsce szkolenia: Kielecki Park Technologiczny, ul Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Szczegółowe informacje opisane są na stronie: specjalizacje.pl/projekt-kielce.