Skip to content

Spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 15 listopada 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących zagadnień dotyczących polityki senioralnej  województwa lubelskiego.

W porządku obrad znalazły się takie zagadnienia jak:

  • Omówienie zmian w Programie Wieloletnim Senior WIGOR na lata 2015 – 2020 (Senior +).
  •  Dyskusja w sprawie współpracy samorządu województwa z Obywatelskim Parlamentem Seniorów .
  •  Przedstawienie przez Panią Katarzynę Fus – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wstępnych założeń wprowadzenia Regionalnej Karty Seniora.

Podczas spotkania zaplanowano działania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz tematyką zagadnień do omówienia na kolejnych spotkaniach.

Galeria zdjęć: