Skip to content

Archiwum dnia: 10 marca 2017

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.10.2017 Usługa dotycząca wsparcia dla JST w zakresie wdrażania i tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.RJ.2321.10.2017,  którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania dotyczącego wsparcia dla JST w […]

  , , |