Skip to content

Zapytanie ofertowe nr DKA.KM.2321.11.2017 na zakup wraz z dostawą oraz montażem rolet w pomieszczeniach biurowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DKA.KM.2321.11.2017  na  zakup wraz z dostawą oraz montażem rolet w pomieszczeniach biurowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Treść zapytania ofertowego w tym  szczegółowy opis   przedmiotu  zamówienia oraz formularz ofertowy  znajduje się w załącznikach  do  niniejszego ogłoszenia.
Oferty należy składać do dnia  17 marca  2017 r. do godz. 10.00.

Osoba do kontaktu: Karolina Możdżeń, tel.: 81 528 76 29, e-mail: Karolina.mozdzen@lubelskie.pl

Treść zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą i montażem rolet

Formularz ofertowy