Skip to content

Realizacja spotkań informacyjnych dotyczących ekonomii społecznej na terenie szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego RPO WL współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ,,Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, realizuje spotkania informacyjne dotyczące ekonomii społecznej na terenie szkół ponadpodstawowych funkcjonujących w województwie lubelskim poza terenem Lublina.

W związku z powyższym zapraszamy szkoły ponadpodstawowe do udziału w projekcie. Proponujemy przeprowadzenie  spotkania szkoleniowego na terenie szkoły (może się ono odbyć w ramach szkoleniowej rady pedagogicznej), na którym – specjalista ds. ekonomii społecznej – zaprezentuje różne formy i możliwości kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw wśród młodzieży uczącej się w Państwa szkole, ukierunkowujące na działania prospołeczne oraz kształtujące myślenie nt. przedsiębiorczości społecznej.

 Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Wszystkie działania wpisują się w program wychowawczy szkoły i mogą zostać uznane za element procesu szkoleniowego nauczycieli.

Decydując się na udział w projekcie, otrzymają Państwo również bezpłatnie film nt. przedsiębiorczości społecznej, skierowany do młodzieży szkolnej. Film może zostać wykorzystany w trakcie godzin wychowawczych, doradztwa zawodowego, lekcji dotyczących przedsiębiorczości lub innych form pracy z młodzieżą.

Po zakończeniu udziału w szkoleniu, uczestniczącym w nim nauczycielom, będzie wydawane zaświadczenie o jego ukończeniu.

Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, że w roku 2016 tj. w poprzedniej edycji projektu, w ramach pilotażu w projekcie wzięły udział szkoły ponadpodstawowe z terenu miasta Lublina.

Decyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ w ramach realizacji projektu w roku 2017 weźmie udział jedynie 10 szkół.

Na informację zwrotną oczekujemy na adres e – mailowy malgorzata.suprynowicz.rops@gmail.com.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 528 76 22.