Skip to content

Spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

W porządku obrad znalazły się takie zagadnienia jak:

  • Przedstawienie wstępnych założeń przystąpienia Województwa Lubelskiego do Ogólnopolskiej Karty Seniora.
  •  Aktywizacja seniorów poprzez wolontariat  – „Wolontariat daje siłę”. Prezentację działań wolontarystycznych Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej przedstawiła Pani Elżbieta Iwanicka.
  • Oddziały geriatryczne w projekcie nowej ustawy tworzącej sieć szpitali, proponowanej przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Spotkanie było okazją do omówienia bieżących spraw dotyczących polityki senioralnej oraz zaplanowania działań i inicjatyw realizowanych w 2017 r. skierowanych do osób starszych.

Kolejne spotkanie Rady zostało zaplanowane na czerwiec 2017 r.