Skip to content

Miesięczne archiwum: Maj 2017

Ponowna informacja o naborze gmin do konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ponownie informuje o podjęciu czynności zmierzających do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki […]

  , |

Zapytanie ofertowe nr DZU.JS.2321.22.2017 na wykonanie i dostarczenie smyczy, breloków i opasek odblaskowych z nadrukiem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZU.JS.2321.22.2017, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie smyczy, breloków i opasek odblaskowych z […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.ZJ.2321.20.2017 na opracowanie merytoryczne i graficzne, wydruk, kolportaż oraz wydanie bezpłatnego dodatku do gazety o zasięgu wojewódzkim pn. „Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.ZJ.2321.20.2017, którego przedmiotem zamówienia jestopracowanie merytoryczne i graficzne, wydruk, kolportaż oraz wydanie bezpłatnego dodatku […]

  , , |