Skip to content

Archiwum dnia: 4 maja 2017

Zapytanie ofertowe nr DZPR.DK.2321.17.2017 na zorganizowanie gali nadania certyfikatu dla produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.DK.2321.17.2017,  którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie gali nadania certyfikatu dla produktów i usług wytworzonych przez […]

  , , |