Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Praca socjalna z osobą chorującą psychicznie i jej rodziną”

Miejsce szkolenia: Hotel – Restauracja Na Rogatce, ul. Sielankowa 1, 20-802 Lublin.

 

Terminy szkolenia: 

Gr. I:   29 – 30 maja 2017                       

Gr. II:  31 maja – 01 czerwca 2017       

Gr. III: 05 – 06 czerwca 2017

Gr. IV: 12 – 13 czerwca 2017 r.

 

Cel szkolenia: Doskonalenie warsztatu pracy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie pracy z osobą chorującą psychicznie i jej rodziną.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnikami szkolenia mogą zostać pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) e-mailem na adres: acceptus@wp.pl, faksem: 81 4438913 lub pocztą na adres: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus ul. Gościnna 5/25, 20-532 Lublin.

Telefon do kontaktu: 504 122 059 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg oraz certyfikat.

 Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus ul. Gościnna 5/25, 20-532 Lublin.

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

 Pliki do pobrania: