Skip to content

Zapytanie ofertowe nr DZU.JS.2321.21.2017 na dostarczenie alkomatu i narkogogli

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZU.JS.2321.21.2017, którego przedmiotem zamówienia jest dostarczenie alkomatu i narkogogli.

Treść zapytania ofertowego w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.