Skip to content

Zapytanie ofertowe nr DZU.JS.2321.22.2017 na wykonanie i dostarczenie smyczy, breloków i opasek odblaskowych z nadrukiem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZU.JS.2321.22.2017, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie smyczy, breloków i opasek odblaskowych z nadrukiem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Treść zapytania ofertowego w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki: