Skip to content

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba uprawniona, może zgłosić chęć skorzystania z pomocy przy załatwianiu spraw w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Powyższe uprawnienie można wykonać za pomocą:

  1. oświadczenia (druk do pobrania) i przesłać go na adres e-mail: rops@lubelskie.pl;

  2. faxu pod nr 81-528-76-30;

  3. osobiście składając wniosek w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ulicy Diamentowej 2.;

Po dokonaniu zgłoszenia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

Osoba uprawniona w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie może także skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

obsługa osób niesłyszących (format ODT – Open Office)