Skip to content

Realizacja Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 lutego 2017 r., ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Jednostki samorządu terytorialnego, będące adresatami ogłoszenia, mogły ubiegać się o dotację ze środków publicznych z przeznaczeniem na:

  • moduł 1 – utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki przeznaczonej na Dzienny Dom „Senior+” oraz Klub „Senior+”;
  • moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania istniejących już placówek.

Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,8810,258-placowek-senior-w-tym-roku.html

Do dofinansowania w module 1 zakwalifikowano 131 projektów, w tym 4 z terenu województwa lubelskiego:

  • Gmina Chodel – utworzenie Dziennego Domu „Senior+”
  • Gminy Józefów, Sławatycze, Tyszowce – utworzenie Klubów „Senior+”

W module 2 dofinansowanie otrzymały 124 placówki, w tym 6 z terenu województwa lubelskiego, są to istniejące już Dzienne Domy w gminach: Gościeradów, Józefów, Krzywda, Modliborzyce, Puchaczów oraz mieście Zamość