Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniowe spotkanie sieciujące dla pracowników merytorycznych Centrów i Klubów Integracji Społecznej z obszaru województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin spotkania: 20-21 lipca 2017 roku

Miejsce: Lublin, Hotel Focus

Temat spotkania: 1 dzień „Klauzule społeczne i zamówienia In-house”

                                2 dzień „Metody pracy z trudnym klientem”

„Klauzule społeczne i zamówienia In-house”spotkanie warsztatowe poprowadzi dr Wojciech Wnuk, specjalista ds. zamówień publicznych.

Na spotkaniu wyjaśnimy znaczenie i rolę zamówienia publicznego uwzględniającego cele społeczne, podstawy  prawne  klauzul  społecznych,  omówimy zamówienia In-house, pokażemy  stosowane  w praktyce  etapy planowania  zamówienia publicznego, zapisy przykładowych SIWZ. Wskażemy na korzyści wynikające ze stosowania klauzul społecznych oraz  rozwiązania stosowane w tym zakresie Unii Europejskiej.

„Metody pracy z trudnym klientem” – spotkanie warsztatowe poprowadzi Pan Mariusz Wiśniewski, trener z zakresu kompetencji społecznych

Na spotkaniu wyjaśnimy jak odróżnić zachowanie klienta trudnego od klienta w trudnej sytuacji. Nauczymy jak okazać troskę, inicjatywę i zaangażowanie w relacji z klientem. Wskażemy na narzędzia aktywnego słuchania oraz zapoznamy z technikami asertywnej postawy w kontakcie z klientem trudnym z natury.

Spotkanie będzie prowadzone w dwóch grupach szkoleniowych, w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Spotkanie jest bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na spotkanie. W ramach spotkania każdy uczestnik będzie miał zapewniony nocleg, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe.

Cel spotkania: poznanie potrzeb, wymiana doświadczeń i wiedzy, przygotowanie podmiotów ekonomii społecznej do wspólnego działania i rozwiązywania problemów oraz integracja środowiska centrów i klubów integracji społecznej.

Kto może wziąć udział w szkoleniu – Uczestnikami spotkania mogą być pracownicy merytoryczni Centrów i Klubów Integracji Społecznej z obszaru województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu – Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: iwona.kedziera.rops@poczta.pl lub faksem na nr 81 5287650 do dnia 17 lipca 2017 roku.

Osoba odpowiedzialna za zdanie: Iwona Kędziera, telefon do kontaktu: 815287622.

regulamin rekrutacji

karta zgłoszeniowa

Permalink