Skip to content

Gala wręczenia certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”

26 czerwca 2017 w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” po raz kolejny odbyła się uroczysta gala wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny”. Na Galę przybyli zaproszeni goście – przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, samorządu terytorialnego i instytucji współpracujących z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  w Lublinie.

Lubelska Kapituła Certyfikująca przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  w Lublinie w tym roku wyróżniła 5 podmiotów ekonomii społecznej, które podczas gali zostały uhonorowane certyfikatami oraz przedłużyła możliwość korzystania ze znaku 7 podmiotom wyróżnionym w poprzednich latach. Do grona podmiotów certyfikowanych dołączyli:

  • Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei z Krzywdy za usługi cateringowe  i przygotowywanie imprez okolicznościowych;
  • Spółdzielnia Socjalna Vita Solis Łowcza Kolonia w kategorii usługa gastronomiczno-cateringowa;
  • Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. „Dom Nasutów” za warsztaty  z dekoracji potraw „Nasutowski carving” – sztuka dekorowania stołów. m.in. z rzodkiewki, sałaty, marchewki, ogórka i cukinii poprzez przygotowanie różnorodnych dekoracji oraz jadalne bukietów oraz dwa podmioty reintegracyjne z terenu województwa:
  • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej Łęczna za usługę gastronomiczno-cateringową i Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie przy Stowarzyszeniu „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w kategorii utrzymania czystości  i pielęgnacji zieleni.

Certyfikaty oraz statuetki ze Znakiem „Zakup prospołeczny” wręczyli przedstawicielom wyróżnionych podmiotów Pan Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Przewodniczący Lubelskiej Kapituły Certyfikującej z Panią Anną Jolantą Augustyniak Sekretarzem Województwa Lubelskiego.

Wszystkim biorącym udział w Gali serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych! Zapraszamy kolejne podmioty ekonomii społecznej do dołączenia do grona posiadaczy certyfikatu „Zakup prospołeczny” poprzez złożenie wniosku o certyfikację do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił zorganizowanie Gali Instytutowi Szkoleń Biznesowych w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna.