Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Wspieranie kompetencji społecznych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Wspieranie kompetencji społecznych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej”

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Hotel Fokus, Al. Warszawska 109,
20-832 Lublin

  

Terminy szkolenia: 

Gr. I:  24 – 25 lipca 2017                                 

Gr. II:  27 – 28 lipca 2017

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnikami szkolenia mogą zostać pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej pracujący z dziećmi i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa lubelskiego.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) e-mailem na adres: sekretariat@iszb.pl, faksem: 81 470 71 74 lub pocztą na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, ul. Skautów 11 B, 20-055 Lublin

Telefon do kontaktu: 881 955 844.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia, nocleg oraz certyfikat.

 

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Instytut Szkoleń Biznesowych, ul. Skautów 11 B, 20-055 Lublin

 

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

Termin zakończenia rekrutacji: 17.07.2017 r.

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Program

Regulamin