Skip to content

Informacja o projekcie POWER OF NEET BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

Niniejszym informujemy o możliwości udziału osób niepełnosprawnych w projekcie POWER OF NEET BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE.
Najważniejsze informacje dotyczące projektu zawarto w opublikowanym w załączniku materiale promocyjnym.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie nie jest organizatorem szkoleń ani partnerem projektu.
Ewentualne pytania i zgłoszenia prosimy kierować pod adresy podane w materiale promocyjnym.

Załącznik jpg