Skip to content

IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie

Stowarzyszenie MANKO już po raz czwarty organizuje Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, które odbędą się 15 września br. Na Senioralia  zapraszamy seniorów oraz Wszystkich, którzy działają na rzecz osób 60+, w tym przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych, a także przedstawicieli miast partnerskich oraz władz samorządowych z całej Polski.

Wydarzenie zainauguruje uroczysta Msza Święta w Kościele Mariackim, po której nastąpi pochód – parada do Kina Kijów przy Al. Zygmunta Krasińskiego 34, 30-101 Kraków (Aleja Trzech Wieszczów), gdzie odbędzie się główne spotkanie – konferencja (wykłady, bezpłatne badania i konsultacje z zakresu zdrowia, prawa, ekonomii i bezpieczeństwa). Poza częścią wykładową zaplanowana jest również część rozrywkową: koncerty, finały konkursów Stylowa Seniorka, Senior Działkowiec, wręczenie statuetek Senior Roku, pokaz mody 60+ oraz Międzypokoleniową Potańcówkę prowadzoną przez ambasadorkę „Głosu Seniora” oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora – DJ Wikę.

W celu rejestracji imiennej uczestników, także indywidualnych, prosimy o wypełnienie i przesłanie w terminie do 04.09.2017 r. formularza rejestracyjnego (załącznik nr 1). Ułatwi to i przyspieszy rejestrację osób biorących udział w Senioraliach.

W przypadku  udziału większej ilości osób z danej Organizacji prosimy o jak najszybsze wypełnienie oraz przesłanie także formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2). Formularze prosimy przesyłać drogą mailową na adres: senioralia@manko.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie MANKO, Aleja Juliusza Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskich Senioraliach.

Kontakt: email: senioralia@manko.pl tel. (12) 429 37 28

Załączniki:

  1. formularz rejestracyjny
  2. formularz zgłoszeniowy