Skip to content

Kolejna edycja konkursu „Samorząd równych szans”

Informujemy o możliwości zgłaszania kandydatur w kolejnej edycji konkursu „Samorząd równych szans 2017”. Konkurs promuje najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pełne informacje dostępne są pod załączonym linkiem.

Link:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/samorzad-rownych-szans-2017-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie/