Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniowe spotkanie sieciujące dla pracowników warsztatów terapii zajęciowej z obszaru województwa lubelskiego.

Temat spotkania: Standard działania Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej

Spotkanie sieciujące odbędzie się dla dwóch grup szkoleniowych w następujących terminach:

I grupa: 31 sierpnia – 1 września 2017 roku

II grupa: 25-26 września 2017 roku

Miejsce: Lublin, Centrum Konferencyjne Hotel Focus, Aleja Warszawska 109

Cel spotkania: opracowanie standardu funkcjonowania Forum WTZ, zwiększenie efektywności działań oraz oczekiwań członków Forum. Na standaryzację składa się określenie usług i zadań, misji i wizji Forum WTZ,  określenie najbardziej adekwatnych do misji i wizji sposobów działania, komunikowania, informowania.

Trener: Karolina Cyran – Juraszek –  trener, konsultant, doradca  dla wielu organizacji zajmujących wspieraniem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorczości społecznej. Jej największym sukcesem było utworzenie miejsca pracy dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS. Projekt został nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007. Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ekonomii społecznej. Od 5 lat jest ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterująco Monitorującym FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski.

Spotkanie będzie prowadzone w dwóch grupach szkoleniowych, w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Spotkanie jest bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na spotkanie. W ramach spotkania każdy uczestnik będzie miał zapewniony nocleg, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe.

Kto może wziąć udział w szkoleniu – uczestnikami spotkania mogą być pracownicy warsztatów terapii zajęciowej z obszaru województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu – należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: iwona.kedziera.rops@poczta.pl lub faksem na nr 81 5287644 do dnia 23 sierpnia 2017 roku.

Osoba odpowiedzialna za zdanie: Iwona Kędziera, telefon do kontaktu: 815287622.

Spotkanie jest realizowane w ramach realizacji projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Regulamin
2. Karta Zgłoszeniowa WTZ