Skip to content

Zapytanie ofertowe nr DZU.JS.2321.33.2017 na wykonanie usługi szkoleniowej pn.: „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc” na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie dziękuje za złożenie ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZU.JS.2321.33.2017, którego przedmiotem zamówienia było zorganizowanie trzydniowego szkolenia pt.: „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc” na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

W załączeniu przekazujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – szkolenie przeciwdziałanie przemocy.pdf