Skip to content

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017

Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z samorządem Terytorialnym

W dniach 12-13 października 2017 roku w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Pierwszy dzień odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Zaplanowano wystąpienia osób od wielu lat związanych z trzecim sektorem. Tematyka Konwentu jest ściśle połączona z aktualną sytuacją organizacji pozarządowych. Zostaną poruszone kwestie potrzeby sieciowania i federalizacji, kreowania wizerunku oraz planowanych zmian w sektorze obywatelskim. Podsumowaniem części konferencyjnej będzie panel dyskusyjny na temat „Znaczenia Rad Działalności Pożytku Publicznego w rozwoju dialogu obywatelskiego”. Konferencji będzie towarzyszyć uroczysta Gala, na której zostaną wręczone „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez RDPP WL oraz nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznanych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – największą organizację parasolową w województwie lubelskim. Uroczystość uświetni swoim występem Piotr Selim z Lubelskiej Federacji Bardów.

Drugi dzień odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i będzie miał charakter praktyczny- jest to osiem różnorodnych warsztatów tematycznych ściśle związanych z działalnością pozarządową. Będą  prowadzone przez praktyków z terenu województwa lubelskiego i nie tylko.

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osoby zainteresowane działalnością trzeciego sektora z terenu województwa lubelskiego. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 6 października 2017 roku  i dostarczenie go drogą mailową na adres: iwona.kedziera.rops@poczta.pl lub faksem na numer 81 5287644.

Dodatkowych informacji udziela Iwona Kędziera, tel. 81 5287722, iwona.kedziera.rops@poczta.pl

formularz zgłoszeniowy

Program_Konwent

Regulamin uczestnictwa