Skip to content

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu ,, Nagroda Trzeciego Sektora,, przyznawanej w sektorze pozarządowym.

Konkurs skierowany jest do członków organizacji, samorządów, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz samych organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego. Celem konkursu jest podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach województwa lubelskiego oraz wyróżnienie osób zaangażowanych w budowanie prawidłowych relacji między samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi.

Nagrody pozwolą na wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz trzeciego sektora oraz promujących działalność organizacyjną w społeczności lokalnej i poza nią , a także ukaże rangę organizacji pozarządowych.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają jednostki samorządów terytorialnych, organizacje i instytucje społeczno kulturalne, naukowe i gospodarcze a także członkowie organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:
Kategoria I : Nagroda dla samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2016
Kategoria II: Nagroda dla przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2016
Kategoria III: Osobowość trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2016
Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor Województwo Lubelskie w 2016r (Mały Ambasador
Kategoria V: Wolontariusz roku 2016

Zgłoszenia kandydatów do nagród można składać do 29 września 2017r w zamkniętych kopertach z napisem ,, Nagroda Trzeciego Sektora,, wraz z wybraną kategorią w Kancelarii Ogólnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie lub w formie listowej na adres : CSK Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, a także drogą mailową agnieszka.drewniak@spotkaniakultur.com. Dodatkowe wyjaśnienia można zdobyć pod numerem tel. 81 441 5634.

regulamin przyznawania nagrody

wniosek zgloszeniowy