Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

Miejsce szkolenia: Hotel – Restauracja Na Rogatce, ul. Sielankowa 1, 20-802 Lublin.

 

Terminy szkolenia: 

 

Gr. I:   18-19-20 września 2017              Gr. III: 4-5-6 października 2017

Gr. II:  2-3-4 października 2017         Gr. IV: 16-17-18  października 2017 r.

 

Cel szkolenia: nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnikami szkolenia mogą zostać przedstawiciele instytucji którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa lubelskiego, w tym
w szczególności:

  • jednostek organizacyjnych  pomocy  społecznej  oraz  specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  • ochrony zdrowia,
  • oświaty,
  • organizacji pozarządowych działających  na  rzecz  przeciwdziałania przemocy
    w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) e-mailem na adres: acceptus@wp.pl, faksem: 81 4438913 lub pocztą na adres: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus ul. Gościnna 5/25, 20-532 Lublin.

Telefon do kontaktu: 504 122 059 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia, noclegi oraz certyfikat.

 

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus ul. Gościnna 5/25,
20-532 Lublin
.

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Program szkolenia

Regulamin