Skip to content

Wrzesień – Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera

Od 2012 r. wrzesień obchodzony jest jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Odbywają się wówczas kampanie społeczne mające na celu podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach tej choroby. Wiedza dotycząca przebiegu choroby i właściwego wsparcia osoby chorej i jej rodziny jest bowiem nadal niedostateczna. Osoby z chorobą Alzheimera są w dalszym ciągu stygmatyzowane i częstokroć wyłączane poza nawias życia społecznego. Hasłem Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, podobnie jak w roku ubiegłym, jest „Pamiętaj o mnie”. Dostrzegając potrzebę promowania wiedzy o rozpoznaniu choroby, sposobach pomocy osobie chorej i jej rodzinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od kilkunastu lat współpracuje z Lubelskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim, prowadzącym zarówno kampanie informacyjne dotyczące choroby Alzheimera, kompleksowe zajęcia dla osób chorych, jak i szeroko zakrojone poradnictwo i wsparcie dla rodzin.