Skip to content

Zaproszenie do udziału w dwudniowym spotkaniu sieciującym dla Spółdzielni Socjalnych i Przedsiębiorstw Społecznych

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w dwudniowym Spotkaniu Sieciującym dla Spółdzielni Socjalnych i Przedsiębiorstw Społecznych, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Temat spotkania: Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy”

Spotkanie sieciujące na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zorganizuje „Centrum Turystyki Roztocze” Spółdzielnia Socjalna. Wizyta na terenie podmiotu ekonomii społecznej ma na celu pokazanie dobrych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości społecznej, poznania specyfiki działalności oraz doświadczeń podmiotu ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Miejsce spotkania:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Górnicza 2, 23-460 Józefów

Termin spotkania: 21-22 listopada 2017 r.

Zakres merytoryczny spotkania:

Dzień 1 – 21 listopada 2017

Zakres tematyczny:

 1. Wprowadzenie w tematykę konfliktu.
 2. Psychologia konfliktu. Czynniki psychologiczne w powstawaniu i narastaniu konfliktów.
 3. Konsekwencje konfliktu dla jednostek i organizacji.
 4. Komunikacja w zarządzaniu konfliktem w organizacji.

Dzień 2 – 22 listopada 2017

Zakres tematyczny:

 1. Techniki pracy z konfliktem.
 2. Podstawy mediacji i negocjacji jako metody rozwiązywania konfliktów – trening umiejętności.
 3. Mediacja a inne metody pracy z konfliktem.
 4. Ustalenie zasad współpracy w zespole.
 5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
 6. Warunki budowania efektywnego zespołu – profilaktyka powstawania konfliktów w miejscu pracy.

Spotkanie będzie prowadzone w aktywnej formule umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Spotkanie jest bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na spotkanie. W ramach spotkania każdy uczestnik będzie miał zapewniony nocleg, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe.

Kto może wziąć udział w spotkaniu?

Uczestnikami spotkania mogą zostać przedstawiciele spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i osobiście lub drogą pocztową dostarczyć go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: zofia.jaroszek.rops@gmail.com lub iwona.kedziera.rops@poczta.pl lub faksem na nr 81 528 76 44 do dnia 10 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udzieli pani Iwona Kędziera lub Zofia Jaroszek pod numerem telefonu 81 528 76 22

W załączeniu:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Karta zgłoszeniowa
 3. Oświadczenie