Skip to content

Informacja o konferencji pt. „Wojewódzki Dzień Seniora”,

W dniu 26 października br. w auli Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej mieszczącej się przy alei Unii Lubelskiej 15 w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Wojewódzki Dzień Seniora”,

Konferencja adresowana była do seniorów z terenu województwa lubelskiego, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów oraz osób zainteresowanych polityką senioralną.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski.

Jednym z głównych punktów programu była inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora w województwie lubelskim. Program został zaprezentowany przez Pana Łukasza Salwarowskiego – wydawcy Ogólnopolskiej Karty Seniora. Osoby, które ukończyły 60 rok życia miały możliwość otrzymania takiej Karty w dniu konferencji, a po jej zakończeniu  będą mogły ją wyrobić w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie mieszczącej się przy ul. Diamentowej 2.

W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste uhonorowanie laureatów konkursów pt. „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior” ogłoszonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Przedstawiciele dwóch gmin (Gościeradów i Niemce) otrzymali statuetki dla laureatów, trzy seniorki, którym przyznano tytuł Aktywnego Seniora zostały uhonorowane nagrodami w postaci bonów. Dla pozostałych uczestników konkursów zostały przygotowane podziękowania.

Odbyły się także prelekcje osób związanych ze środowiskiem senioralnym, występy zespołów artystycznych, pokaz mody seniorów, wystawa fotograficzna pt. „Pozytywne przemiany seniorów” oraz konsultacje w zakresie profilaktyki zdrowia.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów, wydano ponad sto egzemplarzy Ogólnopolskiej Karty Seniora. Prelekcje uświetnione były występami artystów takich jak: „Hetmańscy Sarmaci”, zespół „Podzamcze” oraz „Lubelskie Czaderki”.