Skip to content

REGIONALNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przyjmuje wnioski o wydanie Regionalnej Karty Dużej Rodziny.

Wnioski dostępne są stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl w zakładce REGIONALNA KARTA DUŻEJ RODZINY oraz w siedzibie ROPS, ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin (I piętro, pokój 132).

W powyższej zakładce znajdzie się również zestawienie ulg i uprawnień oferowanych przez Partnerów Programu oraz warunki otrzymania Karty. Wszystkie zainteresowane rodziny zapraszamy do składania wniosków.

Jednocześnie zachęcamy podmioty komercyjne do współpracy z nami w ramach Programu i zaoferowania rodzinom wielodzietnym mieszkającym na terenie naszego województwa rabatów na towary i usługi.

Wzór stosownego porozumienia znajduje się w ww. zakładce REGIONALNA KARTA DUŻEJ RODZINY.

Kontakt telefoniczny:  81 528 76 37