Skip to content

Zaproszenie na dodatkowe terminy szkoleń dla kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na dodatkowe terminy szkoleń dla kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej:

  • Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania- symptomy i ewentualne rozwiązania – 9 listopada br. – Puławy oraz 13 listopada br. – Świdnik
  • Prawo w praktyce – Wybrane zagadnienia prawne: 14 listopada br. – Kraśnik

Projekt „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie załączonych: Formularza zgłoszeniowego oraz ankiety motywacyjnej i przesłanie zeskanowanych  na adres e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl  lub elzbieta.oleszak.rops@gmail.com.

Możliwe jest uczestnictwo osoby w więcej niż jednym szkoleniu!

 Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” o szczegółach dot. szkolenia/szkoleń zostaną  poinformowani e-mailem wyłącznie zakwalifikowane osoby!

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają pracownicy projektu:

– Pani Aneta Rydz – Koordynator Regionalny, e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl,  tel. (81) 528 76 46;

– Pani Dorota Elżbieta Oleszak – Specjalista ds. analiz potrzeb szkoleniowych, e-mail: elzbieta.oleszak.rops@gmail.com, tel. (81) 528 76 46.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Ankieta motywacyjna