Skip to content

Uwaga od 1 styczna 2018 r. zmiana w realizacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uprzejmie informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wojewodę Lubelskiego.

Adres do korespondencji:

Lubelski Urząd Wojewódki w Lublinie

Wydział Polityki Społecznej

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

+48 81 742 45 52, +48 81 742 44 70

wps@lublin.uw.gov.pl

www.lublin.uw.gov.pl

Od dnia 23 października 2017 r. pracownicy Oddziału ds. Świadczeń Rodzinnych realizują na bieżąco pracę merytoryczną oraz czynności związane z przekazaniem wszystkich spraw do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

W związku z powyższym kontakt z pracownikami merytorycznymi działu będzie utrudniony. Ponadto przewidywane są większe opóźnienia w realizacji ww. spraw.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie