Skip to content

Miesięczne archiwum: Styczeń 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.AC.2321.3.2018, którego przedmiot stanowi usługa polegająca na opracowaniu, wykonaniu oraz dostarczeniu 5 szt. roll up

Szanowni Państwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.AC.2321.3.2018, którego przedmiot stanowi usługa polegająca na opracowaniu, wykonaniu oraz dostarczeniu 5 szt. […]

  , , |

Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – bezpłatna oferta dla członków zespołów interdyscyplinarnych

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie superwizji dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. […]

  , |

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem o środki na zadania z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki w zakresie HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 30 stycznia 2018 r. organizuje spotkanie adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o […]

  , |

Fundusz Obywatelski

Szanowni Państwo! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje o możliwości zgłaszania inicjatyw obywatelskich w otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego, skierowanym do: – fundacji – stowarzyszeń – osób prawnych i jednostek organizacyjnych na […]

  , |

1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Szanowni Państwo, Przypominamy o możliwości przekazania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. pod adresem: http://bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego znajdą Państwo organizacje, którym można przekazać 1 % […]

  , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkurs pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkurs pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”. Rola samorządów terytorialnych i jednostek […]

  , |