Skip to content

Archiwum dnia: 23 stycznia 2018

Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – bezpłatna oferta dla członków zespołów interdyscyplinarnych

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie superwizji dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. […]

  , |

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem o środki na zadania z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki w zakresie HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 30 stycznia 2018 r. organizuje spotkanie adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o […]

  , |