Skip to content

Fundusz Obywatelski

Szanowni Państwo!
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje o możliwości zgłaszania inicjatyw obywatelskich w otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego, skierowanym do:
– fundacji
– stowarzyszeń
– osób prawnych i jednostek organizacyjnych na podstawie przepisów o stosunkach Państwo do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunkach Państwo do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Średnia wysokość grantu który można uzyskać w ramach konkursu to 10 tys. zł.
Więcej informacji na stronie www.fundusz.obywatelski.pl