Skip to content

Komunikat dla OWES dotyczący możliwości przedłużenia akredytacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że wnioski o przyznanie akredytacji „AKSES” – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej składa się do dnia 31.10.2018 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,przyznanie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2017,2018,4018.html

Ponadto informujemy, że ośrodki wsparcia ekonomii społecznej mają możliwość przedłużenia akredytacji „AKSES”. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może jednorazowo przedłużyć okres obowiązywania przyznanej akredytacji „AKSES”. Wniosek o przedłużenie obowiązywania przyznanej akredytacji „AKSES” wraz z uzasadnieniem akredytowanego OWES należy złożyć nie później niż 21 dni przed upływem terminu obowiązywania przyznanej akredytacji.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 2 Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (poz. 2 pod poniższym linkiem):

https://www.mpips.gov.pl/bip/dzienniki-urzedowe/dzienniki-urzedowe-mrpips/dzienniki-urzedowe-mrpips—rok-2018/?serwis=2