Skip to content

Konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.5 PO WER

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie partnerskiego projektu mającego na celu opracowanie modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami
i podmiotami świadczącymi usługi społeczne.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 21 225 390,00 PLN. Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt. Wnioski
o dofinansowanie realizacji projektu są przyjmowane od dn. 31.12.2017r.
do dn. 19.01.2018 r.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9620,konkurs-w-ramach-dzialania-2-5-po-wer.html