Skip to content

Nowe zasady oznakowania projektów finansowanych ze środków UE

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące oznakowania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, czyli także tych realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do dotychczas obowiązującego zestawu znaków – logo Funduszy Europejskich oraz flagi Unii Europejskiej z odpowiednimi podpisami, a w przypadku programów regionalnych również oficjalnego logo promocyjnego województwa – została dodana flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Znak barwy RP może występować tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. W przypadku wersji czarno-białej nie konieczne jest uwzględnianie flagi RP w zestawie logotypów.

Nowe zasady oznakowania projektów obowiązują beneficjentów, którzy:

  1. podpiszą umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 roku,
  2. podpisali stosowne aneksy do umów.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad oznakowania projektów:

https://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-926-zmiany_w_oznakowaniu_projektow.html

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja