Skip to content

Zaproszenie do rejestracji na platformę e-learning

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – Partner projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8  Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach w formule e-learning.

Szkolenia dostępne na platformie, skierowane są do kadry merytorycznej realizującej zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, bezpośrednio pracującej z dzieckiem i rodziną.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.blizejrodziny.pl gdzie w zakładce rekrutacja znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz elektroniczny formularz rejestracyjny do szkoleń w formule e-learning.

Ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowych informacji o projekcie, platformie i szkoleniach w formule e-learning udziela,

Pan Bartosz Zgłobicki – Specjalista ds. e-edukacji, tel. 17 850 79 24;

e-mail: e-rekrutacja@blizejrodziny.pl

Do pobrania:

Zaproszenie do rejestracji

Formularz rejestracyjny

Plakat