Skip to content

Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem” realizowany przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie

Informujemy, że Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie rozpoczęło realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 30 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego oraz poprawa dostępu do udziału w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Na terenie województwa lubelskiego projekt jest realizowany w okresie 01.01.2018-31.12.2020. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych powyżej 16 r.ż., posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. W szczególności skierowany jest do osób z autyzmem/zespołem aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji (5 osób), uzyskanie statusu osoby poszukującej pracy (14 osób), podjęcie zatrudnienia (6 osób).

Wsparcie w ramach projektu obejmie:
1. opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji,
2. kompleksowy program integracji społecznej,
3. kompleksowy program integracji zawodowej.


Terminy rekrutacji:
1) 01.01.2018 – 31.03.2018,
2) 01.01.2019 – 28.02.2019.

Biuro Projektu:
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, ul. Radości 8, I piętro, 20-530 Lublin, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
tel: 884 355 955, e-mail: kta.lublin@wp.pl

więcej informacji na stronie www.projektyue.kta.lublin.pl