Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.ZJ.2321.5.2018, na opracowanie merytoryczne i graficzne, wydruk, kolportaż oraz wydanie bezpłatnego dodatku do gazety o zasięgu wojewódzkim.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.ZJ.2321.5.2018, na opracowaniu merytoryczne i graficzne, wydruk, kolportaż oraz wydanie bezpłatnego dodatku do gazety o zasięgu wojewódzkim pn.„Regionalny Biuletyn Informacyjny o Ekonomii Społecznej” przygotowany w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dołączonym zapytaniu ofertowym. Oferty należy składać osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, pok. 136, drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin lub drogą mailową na adres: zofia,jaroszek,rops@gmail.com w terminie do 9 lutego 2018 r. do godz. 12:00.

Osoba do kontaktu: Zofia Jaroszek, tel. 81 528 76 22.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz Usług Wykonawcy