Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składnia ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.AB.2321.7.2018 na wybór specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składnia ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.AB.2321.7.2018 na wybór specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dołączonym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, pok. 136, drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin lub drogą mailową na adres: anna.bekier@lubelskie.pl  w terminie do 14 lutego 2018 r. do godz. 14:30.

Osoba do kontaktu: Anna Bekier, tel. 81 528 76 37.

  1. Treść oferty
  2. zał nr 1 formularz ofertowy
  3. zał nr 2 wykaz doświadczenia