Skip to content

„Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na I Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej województwa lubelskiego.”

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na I Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej województwa lubelskiego. W spotkaniu mogą uczestniczyć  przedstawiciele samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej w tym organizacji pozarządowych oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną z terenu województwa lubelskiego.

Termin spotkania: 28 luty 2018 r.

Miejsce spotkania: Lublin, Hotel Agit Congress & SPA, ul. Wojciechowska 29

 

Tematyka spotkania:

W ramach spotkania przewidziana jest część teoretyczna w formie wykładów oraz paneli dyskusyjnych poświęcona następującym zagadnieniom:

  • Nowe wyzwania w polityce społecznej a ekonomia społeczna;
  • Proces rewitalizacji a ekonomia społeczna;
  • Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych;

oraz część informacyjna w postaci punktów doradczych skierowanych do uczestników spotkania. Informacji oraz odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania udzielać będą przedstawiciele instytucji rynku pracy, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, instytucji wdrażających RPO WL, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Lokalnych Grup Działania.

W trakcie spotkania wyróżnione zostaną samorządy, które w szczególny sposób wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie w ramach konkursu: „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”.

Szczegółowy program spotkania w załączeniu.

Spotkanie jest bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na spotkanie. W ramach spotkania każdy uczestnik będzie miał zapewnione pełne wyżywienie oraz materiały dydaktyczno-piśmiennicze.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu – należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: anna.harkot@lubelskie.pl lub faksem na nr 81 5287644 do dnia 21 lutego 2018 r.

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Harkot, telefon do kontaktu: 815287624

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Karta zgłoszeniowa
  3. Oświadczenie
  4. Program
  5. Informacja dotycząca dojazdu