Skip to content

UWAGA! ŚWIADCZENIA RODZINNE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Lubelskiego.

Kontakt:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Wydział Polityki Społecznej

Oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Spokojna 4, 20-914 Lublin

 

tel. 81 74 24 583; 81 74 24 584