Skip to content

Rekrutacja na spotkania superwizyjne dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniach superwizyjnych realizowanych w ramach projektu na terenie województwa lubelskiego.

 

Terminy oraz miejsca spotkań superwizyjnych:

 

Termin Miejsce spotkania
13.04.2018 Lublin – Lubelski Park Naukowo – Technologiczny, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
22.05.2018 Chełm – Hotel Kamena sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 50, 22-100 Chełm
23.05.2018 Biała Podlaska – Dworek Jolanta, ul. Bialska 66, 21-500 Czosnówka
15.06.2018 Lublin – Lubelski Park Naukowo – Technologiczny, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
21.09.2018 Biała Podlaska – Dworek Jolanta, ul. Bialska 66, 21-500 Czosnówka
18.10.2018 Lublin – Lubelski Park Naukowo – Technologiczny, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
19.10.2018 Chełm – Hotel Kamena sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 50, 22-100 Chełm 
17.01.2019 Chełm – Hotel Kamena sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 50, 22-100 Chełm
18.01.2019 Zamość – Hotel Junior, ul. Gen. Sikorskiego 6, 22-400 Zamość
7.02.2019 Lublin – Lubelski Park Naukowo – Technologiczny, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
8.02.2019 Biała Podlaska – Dworek Jolanta, ul. Bialska 66, 21-500 Czosnówka

 

Do udziału w spotkaniach superwizyjnych zapraszamy kadrę zarządzającą oraz kadrę merytoryczną pracującą bezpośrednio z dzieckiem i rodziną (w tym: asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i wsparcia dziennego).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach superwizyjnych prosimy o pobranie Formularza zgłoszeniowego z ankietą motywacyjną ze strony internetowej www.rops.lubelskie.pl w zakładce „Bliżej Rodziny” – Aktualności lub  www.blizejrodziny.pl w zakładce Rekrutacja i przesłanie zeskanowanego formularza oraz ankiety na adres e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl lub dorota.oleszak@lubelskie.pl, a następnie przesłanie oryginału pocztą tradycyjną najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem spotkania.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” o szczegółach dot. szkolenia/szkoleń zostaną  poinformowani e-mailem wyłącznie zakwalifikowane osoby!

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

 Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają pracownicy projektu:

  • Aneta Rydz – Koordynator Regionalny, e-mail: rydz@lubelskie.pl, tel. (81 528 76 46);
  • Dorota Elżbieta Oleszak – Specjalista ds. analiz potrzeb szkoleniowych, e-mail: oleszak@lubelskie.pl, tel. (81) 528 76 46.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy z ankietą motywacyjną do projektu
  2. Deklaracja uczestnictwa do projektu