Skip to content

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających w sferze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających w sferze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej ROPS (sala nr 123), ul. Diamentowa 2 w Lublinie, w godzinach 10.00-12.00.

Tematem spotkania będzie problematyka związana ze zlecaniem zadań organizacjom pozarządowym, a w tym:
1. omówienie zasad otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
2. omówienie wzoru oferty i ogłoszenia konkursowego,
3. ankieta dot. wyboru zadań do ogłoszenia konkursowego (ze względu na ograniczoną wysokość środków w 2018 r., przedstawiciele organizacji zostaną poproszeni o wskazanie zadań dla nich priorytetowych).
4. dyskusja.

Ze względu na ograniczoną pojemność sali prosimy o zgłaszanie po jednym uczestniku z jednej organizacji, lub maks. dwóch uczestników w przypadku osób korzystających z pomocy przewodnika lub asystenta.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy janusz.iwanicki@lubelskie.pl do 30 marca br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę organizacji oraz dane do kontaktu z osobą (nr telefonu, adres mailowy). Decyduje kolejność zgłoszeń.