Skip to content

Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim

Szanowni Państwo,

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu sieci w ramach projektu ,,Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniem psychicznym w województwie lubelskim,,. Głównym celem projektu jest stworzenie w województwie lubelskim sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi poprzez doradztwo, terapię i działania z zakresu pomocy społecznej, kierując się zasadą zachowania samodzielności osób z doświadczeniem psychiatrycznym.Spotkanie sieci odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 -12.00 w Hotelu Victoria w Lublinie, ul. Narutowicza 58/60, sala bankietowa (parter)

Więcej informacji o działaniach na stronie internetowej www.flop.lublin.pl