Skip to content

Nowy typ placówki: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jako nowy typ placówki.

 Ma ona za zadanie umożliwić świadczenie usług opiekuńczych osobom bezdomnym, które wymagają nie całodobowej, ale częściowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

Na skutek zmiany przepisów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie bezdomnej, która posiada decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, będzie można przyznać tymczasowe schronienie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na czas oczekiwania na umieszczenie w DPS (maksymalnie do 4 miesięcy).

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lutym tego roku było
w Polsce 33 408 osób bezdomnych, z czego 83,5% stanowili mężczyźni a 16,5% kobiety. Utworzenie nowego typu placówki jest jednym z rozwiązań w kierunku pomocy osobom znajdującym się bez dachu nad głową. Pamiętamy o nich szczególnie, obchodząc Dzień Ludzi Bezdomnych w dniu 14 kwietnia.

Więcej informacji o nowej formie placówki znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9845,schroniska-dla-osob-bezdomnych-z-uslugami-opiekunczymi.html